Tebrikler!

26.06.2019

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Fatma Sena Karal, 14 Haziran 2019 tarihinde "Dijital Dönüşümün Proje Yöneticilerinin Yetkinlikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi" başlıklı tezinin savunmasını gerçekleştirerek İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yapmakta olduğu yüksek lisans programını başarıyla tamamlamıştır.

Kendisine akademik çalışmalarında başarılar dileriz.