Öğretim Planı

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103 Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
MEC107 Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  
MEC109 Statik (Statik) 3 2   6  
BWL101 Einführung in die BWL (İşletmeye Giriş) 2 2   6  
ING001 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 16 8 1 30  
25 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
MEC112 Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
VWL182 Einführung in die VWL (İktisada Giriş) 2 2   6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU118 Wirtschaftsdeutsch (İşletme Almancası) 2     2  
ENG102  Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 17 8 1 30  
26 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
WIN209 Operations Research I - Lineare Modelle (Yöneylem Araştırması I - Doğrusal Modeller) 2 2   6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2   2 6  
BWL207 Investition und Finanzierung (Yatırım ve Finansman) 2 2   6  
GPR201   Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 13 6 3 30  
22 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 INF101
WIN204 Rechnungswesen und Bilanzierung (Muhasebe ve Bilanço) 2 2 1 6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 15 6 5 30  
26 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
INF205 Datenbanksysteme (Veritabanı Sistemleri) 2   2 6  
WIN313 Logistikmanagement und -technologien (Lojistik Yönetimi ve Teknolojileri) 2 1 1 6  
SDP Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)       6  
SDI Wahlbereich I - Wirtschaftswissenschaften (Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler)       6  
ZSDI Wahlpflichtbereich I: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B)       6  
Summe 4 1 3 30  
8 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN302 Einführung in den Fabrikbetrieb (Fabrika Yönetimine Giriş) 2 1 1 6  
WIN314 Qualitätsmanagement (Kalite Yönetimi) 3 1 1 6  
SDII Wahlbereich II - Forschungsdisziplin Wirtschaftsingenieurwesen (Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı)       6  
ZSDII Wahlpflichtbereich II: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B)       12  
Summe 5 2 2 30  
9 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN403 Projekt II: Industrieprojekt (Proje II: Endüstri Projesi) 1   4 6  
FPR403  Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6 GPR201
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
ZSDIII Wahlpflichtbereich III: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan III: Uzmanlık A veya B)       12  
Summe 7 0 4 30  
11 SWS  


8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
ZSDIV Wahlpflichtbereich IV: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan IV: Uzmanlık A veya B)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.
 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)

 

Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN311 Projekt I: Innovations- und Technologiemanagement (Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi) 1   4 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   3 6 INF102

 

Wahlbereich I - Wirtschaftswissenschaften (Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN309 Marketing (Pazarlama) 2 2   6  
WIN351 Digitales Transformationsmanagement (Dijital Dönüşüm Yönetimi) 2 2   6  
BWL037 Betriebswirtschaftliche Datenanalyse (İşletmesel Veri Analizi) 2 2   6  
VWL301 Internationale Wirtschaft I (Uluslararası İktisat I) 3 1   6  

 

Wahlbereich II - Forschungsdisziplin Wirtschaftsingenieurwesen (Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
WIN316 Operations Research II - Stochastische Modelle (Yöneylem Araştırması II - Rassal Modeller) 2 2   6 WIN209
WIN318 Ergonomie: Methods-Time Measurement und Arbeitswissenschaft (Ergonomi: Metod-Zaman Ölçümü ve İş Bilimi) 2   2 6  
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  
TUR009 Akademisches Türkisch (Seçmeli Akademik Türkçe) 2     2  

 

Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

 

Wahlpflichtbereich I: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B)

Code Schwer-
punkt
Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC207 A Werkstofftechnik (Malzeme Teknolojisi) 3 1   6  
ETE201 B Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6 ETE102
INF203 A,B Algorithmen und Datenstrukturen I (Algoritmalar ve Veri Yapıları I) 2   2 6  

 

Wahlpflichtbereich II: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B)

Code Schwer-
punkt
Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB202 A Thermodynamik I (Termodinamik I) 3 1 1 6  
WIN306 A,B Informationssysteme für Produktion und Logistik (Üretim ve Lojistik için Enformasyon Sistemleri) 1   2 6  
MEC208 B Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6 ETE102

 

Wahlpflichtbereich III: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan III: Uzmanlık A veya B)

Code Schwer-
punkt
Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAB201 A Konstruktionslehre II: Konstruktion Mechanischer Bauelemente (Tasarım Teknikleri II: Mekanik Parça Tasarımı) 2 1 2 6 MEC107
WIN405 A Ökobilanzierung für Nachhaltige Produktion (Sürdürülebilir Üretim İçin Ürün Yaşam Döngüsü) 2 1 2 6 MEC
MEC313 B Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6 ETE201
INF002 A,B Maschinelles Lernen (Makine Öğrenmesi) 2 2   6 INF203

 

Wahlpflichtbereich IV: Schwerpunkt A oder B (Zorunlu Seçmeli Alan IV: Uzmanlık A veya B)

Code Schwer-
punkt
Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MEC402 A Industrielle Informationstechnik und Virtuelle Produktentwicklung (Endüstriyel Enformasyon Teknolojisi ve Sanal Ürün Geliştirme) 2 1 1 6  
WIN452 A Digitale Transformationsstrategie (Dijital Dönüşüm Stratejisi) 2 2   6  
MAB302 A Fertigungstechnik (İmalat Teknolojileri) 3 1 1 6 MEC207
WIN408 B Grundlagen der Montagetechnik (Montaj Teknolojisi Temelleri) 2 2   6  
MEC308 B Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6 MEC313