Öğretim Planı

1. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
MAT103 Analiz I 3 2   6  
WIN107 Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım 2   4 6  
WIN109 Statik 3 2   6  
WIN103 İşletmeye Giriş 2 2   6  
WIN091 Endüstri Mühendisliğe Giriş 2     2  
DEU121 Teknik Almanca I 2     2  
ENG101 İngilizce I 3     2  
Toplam 17 6 4 30  
 

2. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
MAT108 Analiz II 3 2   6  
MAT106 Lineer Cebir 2 2 1 6  
WIN112 Mukavemet 3 2   6 WIN109
WIN104 İktisada Giriş 2 2   6  
WIN092 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 2     2  
DEU118 İşletme Almancası 2     2  
ENG102 İngilizce II 3     2  
Toplam 17 8 1 30  


3. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
MAT201 Diferansiyel Denklemler 2 1 1 6  
WIN209 Yöneylem Araştırması I - Doğrusal Modeller 2 2   6  
WIN203 Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş 2   2 6  
WIN207 Yatırım ve Finansman 2 2   6  
WIN299 Temel Staj       2  
TUR001 Türkçe I 2     2  
ENG201 İngilizce III 3     2  
Toplam 13 5 3 30  


4. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
MAT204 Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri 2 2 1 6  
WIN212 Elektrotekniğin Temelleri 3 1 1 6  
WIN208 Nesnel Programlama 2   2 6 WIN203
WIN204 Muhasebe ve Bilanço 2 2 1 6  
WIN292 Proje Yönetimi 1 1   2  
TUR002 Türkçe II 2     2  
ENG202 İngilizce IV 3     2  
Toplam 15 6 5 30  


5. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN315 Veritabanı Sistemleri 2   2 6  
WIN313 Lojistik Yönetimi ve Teknolojileri 2 1 1 6  
SDP Seçmeli Alan - Proje       6  
SDI Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler       6  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B       6  
Toplam 4 1 3 30  


6. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN302 Fabrika Yönetimine Giriş 2 1 1 6  
WIN314 Kalite Yönetimi 3 1 1 6  
SDII Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı       6  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B       6  
ÜSD000 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu       6  
Toplam 5 2 2 30  


7. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN403 Proje II: Endüstri Projesi 1   4 6  
WIN499 Mesleki Alan Stajı       6 WIN299
ISG001 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2     2  
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2     2  
ENG301 İleri İngilizce I 3     2  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B       6  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B       6  
Toplam 8 0 4 30  


8. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN492 Bitirme Tezi       12  
ISG002 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2     2  
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2     2  
ENG302 İleri İngilizce II 3     2  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B       6  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B       6  
Toplam 7 0 0 30  
 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.
 

Seçmeli Alan - Proje

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN311 Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi 1   4 6  
MEC319 Mekatronik Projesi 1   4 6  
INF303 Yazılım Mühendisliği Projesi 1   3 6 WIN208

 

Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN309 Pazarlama 2 2   6  
WIN351 Dijital Dönüşüm Yönetimi 2 2   6  
WIN317 İşletmesel Veri Analizi 2 2   6  
WIN319 Uluslararası İktisat I 3 1   6  
BWL417 İş Etiği 1 1   3  
BWL021 Ekonometri 2 2   6  
VWL203 İktisadi Tarih 3     6  

 

Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN316 Yöneylem Araştırması II - Rassal Modeller 2 2   6 WIN209
WIN318 Ergonomi: Metod-Zaman Ölçümü ve İş Bilimi 2   2 6  
ING406 Mühendisler İçin Hukuk 3 1   6  
TUR009 Seçmeli Akademik Türkçe 2     2  
VWL208 Çevre ve Doğal Kaynaklar İktisadı 3     5  
VWL210 Para, Banka ve Finans Piyasaları 2 2   6  

 

Zorunlu Seçmeli Alan I: Uzmanlık A veya B

UZMANLIK ALANI KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
A MAB207 Malzeme Teknolojisi I 3 2   6  
B ETE201 Elektrik Devreleri I 3 2   6 WIN212
A, B INF203 Algoritmalar ve Veri Yapıları I 2   2 6  
A, B INF003 Yapay Sinir Ağları 2   2 6  
A, B INF005 Veri Madenciliği 2   2 6  
A, B INF010 Bilişim Sistemleri Güvenliği 2   2 6  
A, B INF021 Bilgi Görselleme 2   2 6  
A, B INF022 Web Mühendisliği 2   2 6  
A, B INF023 İnsan-Makine İletişimi 2   2 6  
A, B INF047 Kodlama Teorisi ve Kriptoloji 2   2 6  
A, B MAB301 Takım Tezgahları 2 1 2 6  
A MAB203 Tasarım Teknikleri II: Mekanik Parça Tasarımı 2 1 2 6 WIN107
A WIN405 Sürdürülebilir Üretim için Ürün Yaşam Döngüsü 2 1 2 6  
A MAB311 İmalat Teknolojileri I 3 1 1 6 MAB207
B MEC313 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 3 1 1 6 ETE201
A, B INF002 Makine Öğrenmesi 2   2 6 INF203

 

Zorunlu Seçmeli Alan II: Uzmanlık A veya B

UZMANLIK ALANI KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
A MAB202 Termodinamik I 3 2   6  
A, B WIN306 Üretim ve Lojistik için Enformasyon Sistemleri 2 1 2 6  
B MEC208 Ölçüm Teknikleri 2 1 2 6 WIN212
A, B INF202 Yazılım Mühendisliği 1   3 6  
A, B INF003 Yapay Sinir Ağları 2   2 6  
A, B INF005 Veri Madenciliği 2   2 6  
A, B INF010 Bilişim Sistemleri Güvenliği 2   2 6  
A, B INF021 Bilgi Görselleme 2   2 6  
A, B INF022 Web Mühendisliği 2   2 6  
A, B INF023 İnsan-Makine İletişimi 2   2 6  
A, B INF047 Kodlama Teorisi ve Kriptoloji 2   2 6  
A, B MAT302 Numerik Matematik 3 1 1 6  
A, B MAB354 Araç Teknolojisinin Temelleri 3 1 1 6  
A WIN406 Endüstriyel Enformasyon Teknolojisi ve Sanal Ürün Geliştirme 2 1 1 6  
A WIN452 Dijital Dönüşüm Stratejisi 2 2   6  
B WIN408 Montaj Teknolojisi Temelleri 2 2   6  
B MEC308 Endüstriyel Robotik I 3 1 1 6 MEC313
A, B WIN454 Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi 2 2   6  
A, B WIN404 Girişimcilik 2     2