Mezunlarımız

 

"2019 yılında Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve 2019 Ağustos ayında Mercedes Benz Türk AŞ Otobüs Fabrikasında, karoseri bölümünde Kalite Güvence Mühendisi olarak işe başladım. Kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde üretimde uygulanmasını sağlamak ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi için gerekli önleyici, düzeltici ve iyileştirici çözümler geliştirmek üzerine çalışıyorum. Dahil olduğum projelerde başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesiyle ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi’nde aldığım kaliteli eğitiminin yanında, Türkiye ve Almanya’da yaptığımız projeler ve sanayi ile olan iş birliği sayesinde kendimi geliştirme ve bağlantılar edinme fırsatı buldum. Yaklaşık bir yıldır süren çalışma hayatımda üniversitemde edindiğim deneyimlerin faydasını görüyorum."

Birke Çağan Toros

"2019’da Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ekim 2019 itibariyle MAN Türkiye A.Ş. çatısı altında Ar-Ge bölümünde çalışmaya başladım. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri değişen müşteri isteklerine uygun şekilde tasarlamak, otobüsleri doğru ve zamanında üretime hazır hale getirmekle sorumluyuz.

Türk-Alman Üniversitesi’nde aldığımız eğitim, katıldığımız programlar ve üniversitemizin sağladığı yurtdışı projeleri sayesinde iş hayatında aranan niteliklere sahip olduk. 2019 mezunları olarak başta Alman firmaları olmak üzere, pek çok sektörde farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulduk. İlk yılını doldurmak üzere olduğum çalışma hayatımda, Türk-Alman Üniversitesi’nde edindiğimiz niteliklerin bizleri farklı kıldığını hissediyorum."

Hasan Berke Çelik

 

 

"2019 yılı TAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. şirketinde İş Danışmanı olarak Mercedes me connect After-Sales projesinde yer alma fırsatını yakaladım. Araçların dijitalleşmesini ve müşteriye connectivity sunmayı hedefleyen bu ürün günümüzde 45’ten fazla ülkede kullanımda. Pozisyonum kapsamında bu ülkelerin bir kısmında ürün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için çalışmaktayım. Aynı zamanda Almanya Stuttgart’ta bulunan genel merkezimizle yakın iş birliğinde olduğumuz için sıkça iş seyahatleri gerçekleştiriyorum.

TAÜ’de almış olduğum çok yönlü eğitim sayesinde projenin her sürecinde yenilikçi fikirler geliştirerek ürünü daima iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma prensibine sahibim. Ayrıca kültürlerarası ortamda almış olduğum global içerikli eğitimim pek çok ülke ile iletişimde olmamı kolaylaştırıyor."

Ece Kayalar Koçer

"2019 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra MAN Türkiye A.Ş.’de Lojistik Metot ve Ambar Mühendisi olarak çalışmaya başladım. İç lojistik süreçlerinin içerisinde akışı bozan problemlerin sistematik çözümü ve süreçlerin optimizasyonu görevlerim arasında yer alıyor. Bununla birlikte uluslararası yürütülen S4BUS (SAP) projesinde Material Staging sorumlusu olarak çalışmalara destek veriyorum.

TAÜ’nün sunmuş olduğu disiplinlerarası eğitim ve yurt dışı imkanlar, iş hayatında bu gibi birçok fırsata olanak sağlıyor. TAÜ’lü olmanın farkını her zaman hissediyorum." 

Büşra Kıvrak

 

 

"2019 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra iki yıl uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe tecrübe edindim. Şimdi ise EagleBurgmann Türkiye Firmasında, Teknik Dokümantasyon Mühendisi olarak çalışmaktayım.

Türk-Alman Üniversitesi’nde almış olduğum mühendislik eğitiminin yanı sıra Almanca bilgim sayesinde Almanya'da bulunan bir ekibe dahil olma fırsatı yakaladım."

Ceren Eren Toklu

"Türk-Alman Üniversitesi 2019 yılı Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra kariyerime Mercedes Benz Türk AŞ Otobüs Fabrikasında, Tedarik Zinciri Yönetimi Departmanında başladım. Bulunduğum bölümde yurtdışı tedarikçileri ile yoğun şekilde Almanca ve İngilizce kullanmanın yanı sıra otobüs üretimi için gerekli parçaların stok optimizasyonu, üretim için gerekli parçaların ihtiyaçlarının planlanması ve üretimin aksamayacağı şekilde akışı sağlamadan sorumluyum.

Diğer üniversitelerdeki Endüstri Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra TAÜ de almış olduğum mekanik ağırlıklı dersler, şuan içinde bulunduğum fabrikada teknik bilgileri anlayıp yorumlayabilme konusunda bana çok yardımcı oldu. Bu şekilde hem okulda edindiğim teorik bilgileri kullanabildim hem de şirkette sorumlusu olduğum kapsamı daha iyi anlayabildim.  Eğitim sırasında okulumuzun sağladığı imkanlarla aldığımız sertifikalar ve yaptığımız projeler, hem staj dönemi hem de tam zamanlı iş fırsatları için diğer adaylar arasından seçiciliği arttırdı. "

Tuana Çavdarlar

 

 

"2020 Haziran ayında Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum ve Ekim ayında Kuzgun Danışmanlık Firması’nda SAP FICO Danışmanı olarak çalışmaya başladım. Aldığım altı aylık SAP-FI eğitimi sonrasında müşterilere finans, muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında bilgi-işlem, geliştirme desteği veriyorum. Dahil olduğum projeler gereği farklı ülkelerle çalışıyorum. Dolayısıyla hem Almanca hem de İngilizce’yi aktif olarak kullanıyorum.

Türk-Alman Üniversitesi’nde eğitim, Türk ve Alman ekollerinden oluşan bir akademik kadro aracılığıyla veriliyor. Bu sayede Alman firmaları bizi daha çok tanıyor ve bize daha çok güveniyorlar. Okulumuzun sanayi iş birlikleri sayesinde Almanya’da gerçekleştirdiğim staj aracılığıyla tanıştığım AHK, şu an çalıştığım yere girmemde büyük bir katkıya sahip."

Melise Uğurlu

"2020 yılında Türk Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. TAÜ’nün proje ağırlıklı eğitimi sayesinde kendimi yazılım alanında da geliştirdim. Bu sayede hem lisansüstü eğitimimde hem de profesyonel kariyer hayatımda IT alanına yöneldim.

Türk-Alman Üniversitesi ile Alman Üniversiteleri arasındaki işbirliğinin avantajı sayesinde şu anda Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bilgi ve İletişim Sistemleri özelinde yüksek lisans yapmaktayım. Yaklaşık 1 yıldır da Mercedes Benz Türkiye bünyesinde yazılım test otomasyonları, kalite testleri, API testleri kapsamında Sistem Test Mühendisi ve Kalite Sorumlusu olarak çalışmaktayım."

Asım Can Alkan

 

 

"TAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden Ekim 2020’de mezun oldum. Kasım 2020’den beri Albaraka Türk Katılım Bankası Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktayım. Bankamızın İnternet Şubesi ve Resmi Web Sitesinde kullanıcı deneyimlerini test etmek, mevcuttaki özellikleri iyileştirmek ve yeni özellik eklenmesi için ihtiyaçları tespit edip BT Ekiplerine iş analizi hazırlamaktayım.

TAÜ’de aldığım farklı proje dersleri sayesinde eklenecek özellik için analiz hazırlama, test etme sürecini kolaylıkla yönetebiliyor ve süreçteki olaylara farklı pencerelerden bakabiliyorum."

Makbule Avcı

"Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri odaklı olarak Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programına başladım. Ağustos ayı itibariyle de Fraunhofer Enstitüsü'nde Kurumsal Yönetim alanında yarı zamanlı çalışmaya başlayacağım.

Türk-Alman Üniversitesi'nin sunduğu yurt dışı programları yurt dışında yaşama kararını almamda ve buraya kolayca adapte olmamdaki en büyük etken oldu. Aldığımız eğitimin kalitesi ve eğitim dilinin Almanca olması bizi uluslararası olarak hem akademik hem de mesleki hayata hazırladı."

Sıla Ay

 

 

"Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programından 2020/2021 yılı Güz Döneminde mezun oldum. Şu anda Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Yüksek lisans programı Makine Mühendisliği uzmanlık alanında lisansüstü eğitimime devam etmekteyim. Eğitim hayatımın yanı sıra mezuniyetim öncesi başladığım Şişecam Türkiye A.Ş.’nin Otomotiv Camları faaliyet alanında Alman marka araçlar Satış ve Proje ekibinde yarı zamanlı olarak çalışmaktayım. Bir otomotiv camının müşteri teklifinden seri üretime kadar olan tüm safhaları hem Türkiye'de hem de çeşitli ülkelerde bulunan ekiplerimiz tarafından yönetilmektedir.

Türk-Alman Üniversitesi’nin sunduğu Almanca eğitim programı ve Alman partner üniversite destekli eğitim yapısı sayesinde hem uluslararası bir şirkette kariyer hayatıma hem de lisansüstü eğitim hayatıma kolay uyum sağladım."

Tuğçe Gülen

"2021 yılında Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şuan Şişecam Program Yönetim Ofisinde çalışmaktayım. Şişecam içerisinde program yönetimi süreç ve prosedürlerinin tanımlanması, program genelinde etkin kaynak yönetiminin desteklenmesi, değişikliklerin yönetilmesi ve risklerin ve sorunların izlenmesi için merkezi destek sağlanması gibi konularında rol alıyorum.

TAÜ’ nün bana sağladığı yurt dışı eğitim ve global şirketlerde staj imkanları ile kendimi iş dünyasına iyi hazırladığımı düşünüyorum."

Ozan Can Öner

 

 

"Henüz endüstri mühendisliği 1. sınıf eğitimimi tamamlamışken okulumuzun teknik temel staj programı kapsamında Mercedes Benz Türk A.Ş.’de yapmış olduğum staj sonrasında otomotiv sektörüne ilgi duymaya başladım, eğitim hayatım esnasında ve sonrasında ise Farplas Otomotiv şirketinde toplamda 1,5 yıl satış ve proje mühendisi olarak çalıştım. Lisans bitirme tezimde ise sürdürülebilir bir dünyaya olan motivasyonumu ve otomotiv endüstrisine olan ilgimi birleştirerek elektrikli araçların alt yapısının optimize edilmesi konusunda bir akademik çalışma ortaya koydum.  Uzun vadeli profesyonel hedeflerimden biri olan Elektromobilitenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için teknik bilgimi derinleştirmek  amacıyla Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim yüksek lisans programına başladım.

TAÜ’de aldığım çok yönlü eğitim ve edindiğim yurt dışı tecrübeleri sayesinde akademik ve sosyal hayatta hep avantajlı bir noktada olduğumu düşünüyorum. Şu anda hem Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmalarımı devam ettiriyor hem de TAÜ aracılığıyla Almanya'da yapmış olduğum staj esnasında öğrendiklerimi geliştirerek kurduğum şirket ile dünyanın bir çok ülkesinden farklı kurumlara kurumsal kimlik danışmanlığı yapıyorum."

Hande Yeni