Hakkımızda

Endüstri Mühendisligi Lisans Programı 

Türk-Alman Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Lisans Programı'na 2014-2015 Güz Döneminde ilk öğrenciler alınmıştır. Bir senelik Almanca Hazırlık Sınıfının ardından lisans eğitimi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı'nın Güz Yarıyılında başlamıştır.

Endüstri Mühendisliği disiplini, mühendislik ve işletme bilimlerinin öğretim içeriklerinin birleşimini, özellikle inovasyon ve sürdürülebilirlik kapsamında ortaya koyar.
 

Bölümün Disiplinlerarası Karakteri

Endüstri mühendislerinin eğitimi,  Teknoloji ve Yönetim alanlarında bilgi aktarımı ile şekillenmektedir. Bölümün disiplinlerarası karakteri, öğretim planı içerisinde, çeşitli bilim alanlarının paralel öğretilmesini gerektirir. Matematik ve metodik temeller yanında sosyal ve fen bilimleri alanlarından, mühendislik bilimleri, işletme yönetimi, ekonomi, hukukla birlikte, enformatik, örgütsel bilimler, tedarik zinciri yönetimi veya yöneylem araştırması gibi farklı dersler, öğretim planında yer alır.

 

Sürdürülebilir Üretim ve Dijital Lojistik Odaklı

Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri, öğrenimleri sırasında "sürdürülebilir üretim" ve "dijital lojistik" alanlarında uzmanlaşabileceklerdir. Araştırma ağırlıklı eğitim, teknoloji ve yönetimin kesiştiği yerde, sosyo-teknik sistemlerin araştırılması ile ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlikle birlikte pratik uygulanabilirliğe yönelmiş bir noktada bulunmaktadır.

Mühendislik ve işletme bilimlerinden gelen bilgi birleşimi sadece hedeflenen yeni teknolojileri belirleme ve onların potansiyelini değerlendirmeyi olanaklı kılmaz, buna ek olarak ürün yaşam döngüsü ve değer zinciri sürdürülebilir şekilde tasarlanır. Diğer konuların yanında öğrencilere, ürün ve servis sistemlerinin, planlama, geliştirme, teslimat, kullanım ve değerlemesinde karar desteği için yeni bilgi teknolojisi araçları da tanıtılır.

Enerji teknolojisi, tıp teknolojisi, bilgi ve iletişim sistemleri gibi daha geleceğe yönelik öncelikler de önümüzdeki yıllarda genişletilecektir.

 

Proje Odaklı Eğitim İçerikleri ile Sanayi Bağlantıları ve Staj

Öğrenilen teorik bilgiler, Türkiye, Almanya ve evrensel ölçekte çalışan sanayi şirketleri ile yapılan iş birlikleri ile gerçek süreçlerde uygulamaya alınabilmelidir. Proje odaklı derslerde öğrenciler, teknoloji ve yönetimin kesişme noktasında, sosyo-teknik sistemlerin planlama, üretim, uygulama, idare ve iyileştirme süreçlerini öğrenecektir.

Öğrenciler birinci sınıfın yazında bir ay temel staj, üçüncü sınıfın yazında ise iki ay mesleki alan stajı yapacaktır. 2016 Yaz Döneminde staj yapılan şirketler BSH Çerkezköy, Bosch Bursa, Mercedes Aksaray Kamyon Fabrikası ve Mercedes Hoşdere Otobüs Fabrikası'dır.

 

Alman Ortak Üniversitelerin Katkıları

Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin, www.tu-berlin.de), endüstri mühendisliği alanında öncü üniversitedir. İş Makinaları ve Fabrika Yönetimi Enstitüsü (IWF, www.iwf.tu-berlin.de) Montaj Tekniği ve Fabrika Yönetimi Anabilim Dalı (www.mf.tu-berlin.de), 1998 yılından beri „Global Production Engineering“ (www.gpe.tu-berlin.de) Uluslararası Yüksek Lisans Bölümünü koordine etmektedir. Bölümün iki uzmanlaşma alanı „GPE Manufacturing“ ve „GPE Solar“'dır. GPE bölümünün amacı, öğrencileri 21. yüzyılın sürdürülebilirlik problemleri hakkında bilgi sahibi, çözüm odaklı ve küresel düşünebilen teknoloji yöneticileri olarak eğitmektir. Şimdi de Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün idaresini üstlenen TU Berlin, Lojistik Anabilim Dalı (www.logistik.tu-berlin.de) ve diğer anabilim dalları ile üniversitelerle iş birliğini koordine ederken, potansiyel sanayi ortakları ve uzmanlarla iş birliği ile de ilgilenecektir.

 

Yurtdışı Dönemler

Endüstri Mühendisliği, uluslararasıcılığı yüksek bir bölümdür. Bu sebeple tüm öğrencilere, TU Berlin ve ortakları ile sanayi irtibatlarını kullanma imkanı sunulmaktadır. Hazırlık sınıfını bitirip B2/C1 seviyesine ulaşan başarılı öğrencilerden bir kısmı, kontenjan dahilinde burslu olarak yaz aylarında Almanya’ya bir aylık dil okuluna gönderilmektedir. Başarılı öğrencilerimiz proje, staj veya eğitim dönemi olarak bir Alman üniversitesi rehberliğinde yurtdışına gönderileceklerdir. Eğitime paralel olarak Almanca derslerine katılınacak ve gerektiğinde öğrenciler İngilizce dil kurslarını ziyaret edeceklerdir. Mezunların TAÜ, TU Berlin veya diğer ortak Alman üniversitelerinde uluslararası bir yüksek lisans eğitimine de devam etme imkanları bulunmaktadır.

 

Mezunlar İçin İş İmkanları

Endüstri mühendisleri, neredeyse tüm işletme alanlarında karşımıza çıkmakla beraber, en çok üretim, yönetim ve danışmanlık pozisyonlarında bulunmaktadır. Bu bölüm, güncel problemleri kapsamlı olarak incelemek ve uygun stratejiler geliştirmek için gerekli temel bilgileri aktarmaktadır. Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, bir yandan teknolojik gelişmeleri, ekonomik büyümeleri ve sosyal değişimleri, diğer yandan sürdürülebilirliğin üç ayağı arasındaki etkileşimleri görebilen, açık düşünebilen ve çok yönlü bir muhakeme ile uluslararası şirketlerde bu unsurları bir araya getirebilecektir. Bu sayede hem Almanya-Türkiye pazarlarında faaliyet gösteren hem de uluslararası çalışan sanayi ve araştırma şirketlerinde çalışabilecek güçlü bir profil oluşturulmaktadır.