Öğretim Planı

Aşağıdaki Öğretim Planı doğrultusunda Endüstri Mühendisliği Lisans Programının başarıyla tamamlanması sonucunda Program Yeterlikleri kazanılmış olur.

Ders Bilgi Formu Kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

1. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN091 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2     2  
WIN103 İşletmeye Giriş 2 2   6  
WIN107 Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve  Bilgisayar Destekli Tasarım 2   4 6  
WIN109 Statik 3 2   6  
MAT103 Analiz I 3 2   6  
DEU121 Teknik Almanca I 2     2  
ENG101 İngilizce I 3     2  
Toplam 17 6 4 30
 

2. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN092 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 2     2  
WIN104 İktisada Giriş 2 2   6  
WIN112 Mukavemet 3 2   6 WIN109
MAT106 Lineer Cebir 2 2 1 6  
MAT108 Analiz II 3 2   6  
DEU118 İşletme Almancası 2     2  
ENG102 İngilizce II 3     2  
Toplam 17 8 1 30


3. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN203 Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş 2   2 6  
WIN207 Yatırım ve Finansman 2 2   6  
WIN209 Yöneylem Araştırması I - Doğrusal Modeller 2 2   6  
WIN299 Temel Staj       2  
MAT201 Diferansiyel Denklemler 2 1 1 6  
ENG201 İngilizce III 3     2  
TUR001 Türkçe I 2     2  
Toplam 13 5 3 30


4. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN204 Muhasebe ve Bilanço 2 2 1 6  
WIN208 Nesnel Programlama 2   2 6 WIN203
WIN212 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri 3 1 1 6  
WIN292 Proje Yönetimi 1 1   2  
MAT204 Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri 2 2 1 6  
ENG202 İngilizce IV 3     2  
TUR002 Türkçe II 2     2  
Toplam 15 6 5 30


5. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN313 Lojistik Yönetimi ve Teknolojileri 2 1 1 6  
WIN315 Veritabanı Sistemleri 2   2 6  
SDP Seçmeli Alan - Proje       6  
SDI Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler       6  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I       6  
Toplam 4 1 3 30


6. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN302 Fabrika Yönetimine Giriş 2 1 1 6  
WIN314 Kalite Yönetimi 3 1 1 6  
SDII Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı       6  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II       6  
ÜSD000 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu       6  
Toplam 5 2 2 30


7. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN403 Proje II: Endüstri Projesi 1   4 6  
WIN499 Mesleki Alan Stajı       6 WIN299
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2     2  
ENG301 İleri İngilizce I 3     2  
ISG001 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2     2  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I       6  
ZSDI Zorunlu Seçmeli Alan I       6  
Toplam 8 0 4 30


8. Dönem

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN492 Bitirme Tezi       12  
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2     2  
ENG302 İleri İngilizce II 3     2  
ISG002 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2     2  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II       6  
ZSDII Zorunlu Seçmeli Alan II       6  
Toplam 7 0 0 30
 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.
 

Seçmeli Alan - Proje

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN311 Proje I: Yenilik ve Teknoloji Yönetimi Projesi 1   4 6  
INF303 Yazılım Mühendisliği Projesi 1   3 6  
MEC319 Mekatronik Projesi 1   4 6  

 

Seçmeli Alan I - İktisadi Bilimler

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN309 Pazarlama 2 2   6  
WIN317 İşletmesel Veri Analizi 2 2   6  
BWL309 Stratejik Yönetim 2 1   4  
BWL417 İş Etiği 1 1   3  
VWL203 İktisadi Tarih 3     6  

 

Seçmeli Alan II - Endüstri Mühendisliği Araştırma Alanı

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN316 Yöneylem Araştırması II - Rassal Modeller 2 2   6 WIN209
WIN318 Ergonomi: Metod-Zaman Ölçümü ve İş Bilimi 2   2 6  
ING406 Mühendisler İçin Hukuk 3 1   6  
VWL210 Para, Banka ve Finans Piyasaları 2 2   6  

 

Zorunlu Seçmeli Alan I

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN405 Sürdürülebilir Üretim için Ürün Yaşam Döngüsü 2 1 2 6  
WIN406 Endüstriyel Enformasyon Teknolojisi ve Sanal Ürün Geliştirme 2 1 1 6  
WIN407 Üretim Planlama ve Yönetimi 2 2   6  
WIN409 Elektromobilite için Pil Üretim Teknolojisi 2 2   6  
WIN411 Endüstri Mühendisliği: Seçilmiş Konular I 2 2   6  
ETE101 Sayısal Tasarım 2 1 1 6  
ETE201 Elektrik Devreleri I 3 2   6 WIN212
INF203 Algoritmalar ve Veri Yapıları I 2   2 6  
INF502 Makine Öğrenmesi 2   2 6  
INF503 Yapay Sinir Ağları 2   2 6  
INF505 Veri Madenciliği 2   2 6  
INF510 Bilişim Sistemleri Güvenliği 2   2 6  
INF522 Web Mühendisliği 2   2 6  
INF523 İnsan-Makine Etkileşimi 2   2 6  
MAB203 Tasarım Teknikleri II: Mekanik Parça Tasarımı 2 1 2 6 WIN107
MAB207 Malzeme Teknolojisi I 3 2   6  
MAB301 Takım Tezgahları 2 1 2 6  
MAB303 Termodinamik 3 2   6  
MAB311 İmalat Teknolojisi I 3 1 1 6 MAB207, MAB210
MEC313 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi 3 1 1 6 ETE201

 

Zorunlu Seçmeli Alan II

KOD DERSİN ADI T U L AKTS ÖN KOŞUL
WIN306 Üretim ve Lojistik için Enformasyon Sistemleri 2 1 2 6  
WIN406 Endüstriyel Enformasyon Teknolojisi ve Sanal Ürün Geliştirme 2 1 1 6  
WIN408 Montaj Teknolojisi Temelleri 2 2   6  
WIN409 Elektromobilite için Pil Üretim Teknolojisi 2 2   6  
WIN412 Endüstri Mühendisliği: Seçilmiş Konular II 2 2   6  
WIN424 Mühendisler için Phyton 2   2 6 WIN203
WIN454 Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi 2 2   6  
INF202 Yazılım Mühendisliği 1   3 6  
INF502 Makine Öğrenmesi 2   2 6  
INF503 Yapay Sinir Ağları 2   2 6  
INF505 Veri Madenciliği 2   2 6  
INF510 Bilişim Sistemleri Güvenliği 2   2 6  
INF522 Web Mühendisliği 2   2 6  
INF523 İnsan-Makine Etkileşimi 2   2 6  
ING404 Girişimcilik 2     2  
MAB210 İmalat Teknolojisine Giriş 3 1 1 6  
MAB354 Araç Teknolojisinin Temelleri 3 1 1 6  
MAT302 Numerik Matematik 3 1 1 6  
MEC208 Ölçüm Teknikleri 2 1 2 6 ETE201
MEC308 Endüstriyel Robotik I 3 1 1 6 MEC313