Haberler

Yeni Yayın: "INSTALLED SOLAR POWER PREDICTION FOR TURKEY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND BIDIRECTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY"

14.01.2021

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Batin Latif Aylak’ın, üniversitemizin İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan Özdemir, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce, Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Okan Oral ve bölümümüz Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Taş ile birlikte 2020 yılı için Türkiye'deki kümülatif kurulu güneş enerjisi gücünü yapay sinir ağları ile tahmin ederek inceledikleri özgün makale ulusal TR dizin endeksli "BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL" dergisinde 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlandıktan sonra derginin İnternet sitesinde son sayının en fazla indirilen makalesi olduğu için dergi editörünün kararıyla ilgili makale için tanıtım videosu hazırlanmıştır.

Makaleye ve makaleye ilişkin tanıtım videosuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://bmij.org/index.php/1/article/view/1639/1471
https://www.youtube.com/watch?v=OCDwWZHKgnU