Mezunlar ne yapıyor?

 


 

“2019 yılında Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve 2019 Ağustos ayında Mercedes Benz Türk AŞ Otobüs Fabrikasında, karoseri bölümünde Kalite Güvence Mühendisi olarak işe başladım. Kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde üretimde uygulanmasını sağlamak ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi için gerekli önleyici, düzeltici ve iyileştirici çözümler geliştirmek üzerine çalışıyorum. Dahil olduğum projelerde başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesiyle ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi’nde aldığım kaliteli eğitiminin yanında, Türkiye ve Almanya’da yaptığımız projeler ve sanayi ile olan iş birliği sayesinde kendimi geliştirme ve bağlantılar edinme fırsatı buldum. Yaklaşık bir yıldır süren çalışma hayatımda üniversitemde edindiğim deneyimlerin faydasını görüyorum.”

Birke Çağan Toros


“2019’da Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ekim 2019 itibariyle MAN Türkiye A.Ş. çatısı altında Ar-Ge bölümünde çalışmaya başladım. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen talepleri değişen müşteri isteklerine uygun şekilde tasarlamak, otobüsleri doğru ve zamanında üretime hazır hale getirmekle sorumluyuz.

Türk-Alman Üniversitesi’nde aldığımız eğitim, katıldığımız programlar ve üniversitemizin sağladığı yurtdışı projeleri sayesinde iş hayatında aranan niteliklere sahip olduk. 2019 mezunları olarak başta Alman firmaları olmak üzere, pek çok sektörde farklı pozisyonlarda çalışma imkanı bulduk. İlk yılını doldurmak üzere olduğum çalışma hayatımda, Türk-Alman Üniversitesi’nde edindiğimiz niteliklerin bizleri farklı kıldığını hissediyorum.”

Hasan Berke Çelik


“2019 yılı TAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. şirketinde İş Danışmanı olarak Mercedes me connect After-Sales projesinde yer alma fırsatını yakaladım. Araçların dijitalleşmesini ve müşteriye connectivity sunmayı hedefleyen bu ürün günümüzde 45’ten fazla ülkede kullanımda. Pozisyonum kapsamında bu ülkelerin bir kısmında ürün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği için çalışmaktayım. Aynı zamanda Almanya Stuttgart’ta bulunan genel merkezimizle yakın iş birliğinde olduğumuz için sıkça iş seyahatleri gerçekleştiriyorum. TAÜ’de almış olduğum çok yönlü eğitim sayesinde projenin her sürecinde yenilikçi fikirler geliştirerek ürünü daima iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma prensibine sahibim. Ayrıca kültürlerarası ortamda almış olduğum global içerikli eğitimim pek çok ülke ile iletişimde olmamı kolaylaştırıyor.”

Ece Kayalar Koçer


“2019 yılında TAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum ve 2019’un Ağustos ayında MAN Türkiye A.Ş.’de Lojistik Metot ve Ambar Mühendisi olarak çalışmaya başladım. İç lojistik süreçlerinin içerisinde akışı bozan problemlerin sistematik çözümü, süreçlerin optimizasyonu ve inbound lojistik kapsamında nakliye, paketleme, boş kasa yönetimi süreçlerinin takibi ve iyileştirilmesi görevlerim arasında yer alıyor.

TAÜ’nün üretim odaklı, üniversite-sanayi iş birliğinin etkin uygulandığı bir okul olması sayesinde iş hayatına geçiş ve uyum sürecim çok daha kısa sürede gerçekleşti. Öğrenim hayatımda Türkiye ve Almanya iş birliği sayesinde birçok avantajdan faydalandığım gibi iş hayatımda da bunun etkisini fazlasıyla görmeye devam etmekteyim. Türk-Alman Üniversitesi, hem mesleki hem sosyal açıdan kişinin gelişimine katkı sağlarken, özellikle Alman firmalarında staj ve iş fırsatları da sunuyor.”

Büşra Kıvrak


“Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, Lojistik dersi sektör gezileri kapsamında tanıştığım ve eğitimimin son yılında uzun dönem stajımı gerçekleştirdiğim Danimarka merkezli deniz taşımacılığı firması olan DFDS Seaways’in Türkiye lokasyonunda (DFDS Akdeniz İş Birimi), İş Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladım. İş Geliştirme Biriminde özetle müşteri ve rekabet odaklı analizler yaparak aynı zamanda yeni Ro-Ro hatları, potansiyel pazar araştırmaları gibi proje bazlı çalışmaları sürdürüyoruz.

Gerek mezun olduğum bölümün disiplinler arası öğretim planı gerekse uzun dönem stajda edindiğim kazanımlar, iş hayatına oldukça hızlı bir şekilde adapte olmamı sağladı.”

Ceren Eren

 

“2019 yılında Türk Alman Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. 2019 Aralık ayında İtelligence Türkiye bünyesinde SAP MM (Materyal Yönetimi) Danışmanı olarak işe başladım. İtelligence Türkiye adına, dünya devi olan bir otomotiv firmasının Avrupa’da yer alan üretim tesislerine SAP danışmanlığı yapmaktayım.

TAÜ Endüstri Mühendisliği’nin yüksek kalitedeki fark yaratan eğitimindeki en büyük pay, sorgulatan ve farklı bakış açılarını görmemizi sağlayan Türk ve Alman ekolünden oluşan güçlü akademik kadrosundadır. TAÜ kaliteli bir eğitimin yanında gerek hocalarımızla gerek arkadaş çevremizle bizlere sosyal ve içten bir ortam sunmuş; gerek dersler gerek stajlar olmak üzere bizleri en iyi şekilde çalışma hayatına hazırlamıştır.”

Zeynep Nur Çalışkan

 

“Türk-Alman Üniversitesi 2019 yılı Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra kariyerime Mercedes Benz Türk AŞ Otobüs Fabrikasında, Tedarik Zinciri Yönetimi Departmanında başladım. Bulunduğum bölümde yurtdışı tedarikçileri ile yoğun şekilde Almanca ve İngilizce kullanmanın yanı sıra otobüs üretimi için gerekli parçaların stok optimizasyonu, üretim için gerekli parçaların ihtiyaçlarının planlanması ve üretimin aksamayacağı şekilde akışı sağlamadan sorumluyum. Diğer üniversitelerdeki Endüstri Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra TAÜ de almış olduğum mekanik ağırlıklı dersler, şuan içinde bulunduğum fabrikada teknik bilgileri anlayıp yorumlayabilme konusunda bana çok yardımcı oldu. Bu şekilde hem okulda edindiğim teorik bilgileri kullanabildim hem de şirkette sorumlusu olduğum kapsamı daha iyi anlayabildim.  Eğitim sırasında okulumuzun sağladığı imkanlarla aldığımız sertifikalar ve yaptığımız projeler, hem staj dönemi hem de tam zamanlı iş fırsatları için diğer adaylar arasından seçiciliği arttırdı. ”

Tuana Çavdarlar