Tüm Haberler

Endüstri Mühendisliği 4. Mezuniyet Töreni

Türk-Alman Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılları Mezuniyet Töreni 23 Eylül 2022 günü akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve öğrenci yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni yayın: “Sustainability Outcomes in Multi-tier Supply Chains: An Empirical Study of Turkish Manufacturing Firms”

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Damla Durak Uşar’ın...

Yeni yayın: “A Neural Networks Approach to Predict Call Center Calls of an Internet Service Provider”

Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı Araştırma Görevlimiz Özge Hüsniye Namlı Dağ’ın...

Yeni yayın: “Spherical bipolar fuzzy weighted multi-facility location modeling for mobile COVID-19 vaccination clinics”

Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı Araştırma Görevlimiz Mehmet Ali Taş’ın...

Yeni yayın: "Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Finansal Performans: Türkiye Üretim Sektörü Örneği"

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Damla Durak Uşar’ın...

Yeni yayın: "Using blockchain technology to drive operational excellence in perishable food supply chains during outbreaks"

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Damla Durak Uşar’ın...

Yeni yayın: "Pil Üretiminde Yüksek Verimli Dizge Süreçleri için Simülasyon Tabanlı Yaklaşım"

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyemiz Dr.-Ing. Muhammed Aydemir’in...

Endüstri Mühendisliği 2. ve 3. Mezuniyet Töreni

Türk-Alman Üniversitesi 2019-2020 ve 2020-2021 Akademik Yılları Mezuniyet Töreni 23 Eylül 2021 günü akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ve öğrenci yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni yayın: “Tedarik Zinciri Kademesinin ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasyonu ve Finansal Performans İlişkisine Etkisi: Türkiye Örneği”

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Damla Durak Uşar’ın...

TU Berlin ile Çift Diploma Gelişmesi

Üniversitemiz ile Berlin Teknik Üniversitesi arasında Endüstri Mühendisliği alanında imzalanan Mevcut Programlar Arası Ortak Lisans Programı Protokolleri YÖK tarafından onaylanmıştır.

Yeni Yayın: “Bir perakendeci-gıda bankası tedarik ağında tüketim tarihi dolmak üzere olan gıdaların ekonomik ve çevresel hususlarla en uygun şekilde tahsisi: Aracı kurum bakış açısı”

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı’nın,  Hint Teknoloji Enstitüsü’ nden (Ar. Gör. Jasashwi Mandal, Ar. Gör. Rony Mitra, Ar. Gör. Vishal Kumar Gupta ve Prof. Dr. Manoj Kumar Tiwari) ve İngiltere Sussex Üniversitesi’nden (Prof. Dr. Nachiappan Subramanian) meslektaşlarıyla işbirliği içinde tüketim tarihi dolmak üzere olan ve bağışlanan gıda maddelerinin perakendecilerden gıda bankalarına ulaştırılması için aracı kurumun karlılığını en üst düzeye çıkaran, lojistik faaliyetler nedeni ile oluşan emisyon kaynaklı çevresel etkiyi en aza indirecek ve gıda israfını azaltmaya yardımcı olabilecek stratejilerin oluşturulması için Türkiye merkezli bir aracı kurumdan alınan verileri kullanılarak karar desteği önerdikleri özgün makale uluslararası WOS-SCI Q1 endeksli Journal of Cleaner Production dergisinde yayınlandı.

TAÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ ARTIK IEOM TOPLULUĞUNUN BİR PARÇASI!

Haziran 2021 itibari ile, Türk-Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü akademisyeni ve Endüstri Mühendisliği Kulübü danışmanı Dr. Yaşanur KAYIKCI girişimiyle,  Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi (IEOM) topluluğunun resmen bir üyesi olmuştur.

Yeni Yayın: "Akıllı ve sürdürülebilir döngüsel ekonominin önündeki engellerin keşfi: Bir otomotiv eko-kümesi örneği"

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı’nın,  Yaşar Üniversitesi’nden (Prof. Dr. Yigit Kazancoglu, Ar. Gör. Cisem Lafci ve Ar. Gör. Nazlican Gozacan) meslektaşlarıyla işbirliği içinde makro düzeyde Akıllı ve Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi (SSCE) kavramını sundukları, SSCE'nin önündeki engelleri teknoloji, üreticiler, tüketiciler ve politika olmak üzere dört ana başlık altında ele aldıkları ve bir otomotiv Eko-Kümesinde inceledikleri özgün makale uluslararası WOS-SCI Q1 endeksli Journal of Cleaner Production dergisinde yayınlandı.

Yeni Yayın: "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Tekniklerinin Lojistik Sektöründe Kullanımı"

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Batin Latif Aylak’ın...

Yeni Yayın: "INSTALLED SOLAR POWER PREDICTION FOR TURKEY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND BIDIRECTIONAL LONG SHORT-TERM MEMORY"

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Batin Latif Aylak’ın, üniversitemizin İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hakan Özdemir, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Murat İnce, Akdeniz Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Okan Oral ve bölümümüz Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Taş ile birlikte 2020 yılı için Türkiye'deki kümülatif kurulu güneş enerjisi gücünü yapay sinir ağları ile tahmin ederek inceledikleri özgün makale ulusal TR dizin endeksli "BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL" dergisinde 25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Yayımlandıktan sonra derginin İnternet sitesinde son sayının en fazla indirilen makalesi olduğu için dergi editörünün kararıyla ilgili makale için tanıtım videosu hazırlanmıştır.

Yeni yayın: "Estimation of the Static Corporate Sustainability Interactions"

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanımız ve Yöneylem Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr.Üyesi Damla Durak Uşar’ın...

Yeni Yayın: “Blockchain Driven Supply Chain Management: The Application Potential of Blockchain Technology in Supply Chain and Logistics” isimli kitap bölümü yayınlandı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı'nın  “Blockchain Driven Supply Chain Management: The Application Potential of Blockchain Technology in Supply Chain and Logistics” kaleme aldığı bölüm CRC Press yayınevi tarafından yayınlanan “Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management” isimli kitapta yer aldı. 

Yeni Yayın: “Döngüsel bir ekonomi platformunda optimal yeniden üretim sayısı”

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı’nın,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Elif Cesur), Sakarya Üniversitesi (Ar. Gör. Muhammet Raşit Cesur) ve İngiltere Plymouth Üniversitesi (Prof. Sachin K. Mangla) meslektaşlarıyla işbirliği içinde geri kazanılmak üzere döndürülen kullanılmış birimlerin en uygun yeniden üretim sayısını bulmak için yeni bir karar modeli önerdikleri ve PVC ürünlerinin yeniden üretim olanakları bağlamında inceledikleri özgün makale uluslararası WOS-SCI Q3 endeksli International Journal of Logistics Research and Applications dergisinde yayınlandı.

Yeni yayın: "Endüstri 4.0 çağında gıda tedarik zinciri: insanlar, süreç, performans ve teknoloji perspektifinden blockchain teknolojisinin uygulanma fırsatları ve engelleri"

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı'nın, İngiltere Sussex Üniversitesi (Prof Nachiappan Subramanian), Brunel Üniversitesi Londra (Prof Manoj Dora) ve Hindistan Jindal Üniversitesi'ndeki (Dr. Manjot Singh Bhatia) meslektaşlarıyla işbirliği içinde gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından blockchain (blok zincir) teknolojisinin gıda tedarik zincirinde kullanılmasında karşılaşılan fırsatları ve zorlukları insan, süreç, performans ve teknoloji yönlerinden inceledikleri özgün makale uluslararası WOS-SCI Q1 endeksli Production Planning & Control dergisinde yayınlandı. 

Yeni Yayın: "Döngüsel bir ekonomide gıda tedarik zincirlerinde tersine lojistiğin performansının sistem dinamiklerini kullanarak değerlendirmesi"

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Yaşanur Kayıkcı’nın, Yaşar Üniversitesi’nden (Prof. Dr. Yigit Kazancoglu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ekinci, Ar. Gör. Mürüvvet Deniz Sezer) ve İngiltere Plymouth Üniversitesi'nden (Prof. Sachin K. Mangla) meslektaşlarıyla işbirliği içinde tersine lojistik aktivitelerinin çevresel etkilerini tahmin ederek bu aktivitelerin yeşil performansını analiz etmek ve karşılaştırmak için bir sistem dinamiği modeli geliştirdikleri ve önerilen modeli bir gıda tedarik zinciri bağlamında bir vaka çalışması ile doğruladıkları özgün makale uluslararası WOS-SCI Q1 endeksli Business Strategy and the Environment dergisinde yayınlandı.